Meetnet Nachtvlinders

Het landelijk meetnet nachtvlinders is een project van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) voor het doen van systematische tellingen aan macronachtvlinders ten behoeve van het volgen van langdurige aantalsontwikkelingen.
Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp.
Om deel te nemen aan het meetnet nachtvlinders volg je de volgende stappen:

  1. Voor de invoerhandleiding zie veldhandleiding (pdf) met instructies
  2. Log in (of maak eerst een account aan bij 'registreren')
  3. Maak een nieuw meetpunt aan
  4. Ga het veld in voor de bemonstering
  5. Voer de verzamelde gegevens in op deze website
hageheld
hageheld